• 980x200 Award 2018-2019.jpg
 • Polkmagnifimini_lcdshop.png
 • 980x200-Vader-shop-now.gif
 • 980x200-Streamming-App.gif

Review

ชานม

Reviewer

สถานีพลังสะอาด II - สูตรเพิ่มพลังขจัดความสกปรก (เพื่อภาพใสสะอาด)!? รีวิว Magnet ISO-CLEAN-500 (Rev.B)

อัพเดทเมื่อ : 2018-07-11 16:21:37

อ่าน : 14300 ตอบ : 0


พัฒนาการ สู่ Rev.B !

ปัจจุบันทาง Magnet ได้ทำการปรับปรุง ISO-CLEAN 500 เดิม สู่ ISO-CLEAN 500 Rev.B โดยเพิ่มเติมทั้งในจุดหลักที่เกี่ยวเนื่องกับศักยภาพการใช้งาน (กรองไฟ) โดยตรง ไปจนถึงดีเทลเล็ก ๆ ด้านความสะดวก และอรรถประโยชน์ ที่แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ (แน่นอนว่าส่วนหนึ่งมาจาก feedback ของผู้ใช้นั่นเอง) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สามารถสังเกตได้ทันทีจากภายนอก แม้รูปลักษณ์การออกแบบตัวถังโดยรวมจะใช้พื้นฐานจากรุ่นเดิมก็ตาม

หมายเหตุ: คำว่า "Rev.B" นี้ จะแสดงในคู่มือการใช้งาน แต่จะไม่กำกับอยู่บนตัวถังของ ISO-CLEAN 500 แต่อย่างใด หากจะทำการแยกแยะความแตกต่าง ระหว่าง ISO-CLEAN 500 รุ่นเก่า กับรุ่นใหม่ (Rev.B) มีจุดสังเกตที่ชัดเจน ดังต่อไปนี้จุดที่ได้รับการปรับปรุง (ขณะเดียวกันก็เป็นจุดต่างเมื่อนำไปเทียบกับรุ่นเก่า) ประการแรก คือ ตำแหน่งสวิทช์ Main Power ที่ย้ายมาอยู่ด้านหน้า จุดนี้เพิ่มความสะดวกได้มากเวลาใช้งาน โดยเฉพาะเมื่อนำ ISO-CLEAN 500 ไปตั้งวางบนชั้น ไม่ต้องพยายามมุด หรือเสี่ยงดวงเอื้อมมือไปกดสวิทช์เปิด-ปิดที่ด้านหลัง (เพราะมองไม่เห็น) ซึ่งอาจจะคลำถูกบ้าง ไม่ถูกบ้าง ดังเช่นที่ประสบกับรุ่นก่อน

จุดที่ได้รับการปรับปรุง ประการที่สอง อันเกี่ยวเนื่องกับอรรถประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับโดยตรง (ผมคนหนึ่งล่ะ ที่รู้สึกว่าโดนใจกว่าเดิมมาก) คือ "การเพิ่มจำนวนปลั๊กเต้ารับ" เดิมที ISO-CLEAN 500 รุ่นบุกเบิกนั้น จะติดตั้งเต้ารับมาทั้งหมดเพียง 2 ชุด โดยเป็น "Isolated Output" (ผ่านวงจรกรองแบบ Isolated) 1 ชุด และ "High Power Non-Filtered" (ไม่ผ่านวงจรกรอง) 1 ชุด เท่ากับว่า สามารถเสียบต่อได้ 4 อุปกรณ์พร้อมกัน (เต้ารับหนึ่งชุด เสียบได้ 2 อุปกรณ์) ในขณะที่รุ่น Rev.B ได้เพิ่มเติมเต้ารับมาให้ แม้เพิ่มเข้ามาอีกเพียง 1 ชุด (รวมสามารถเสียบต่อได้ 6 อุปกรณ์พร้อมกัน) ก็เพิ่มความยืดหยุ่นในการพ่วงเพิ่มเติมอุปกรณ์ในซิสเต็มได้มาก สามารถทดแทนการเพิ่มเติมปลั๊กราง-ปลั๊กพ่วง ในกรณีที่เต้ารับไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ซิสเต็มเครื่องเสียง โฮมเธียเตอร์ มีไม่เพียงพอได้อีกเปราะหนึ่ง แต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้น เพราะสิ่งที่จะได้จากเต้ารับใหม่นี้ มีมากกว่านั้น !

เต้ารับใหม่ที่ทาง Magnet เพิ่มเติมมาให้กับ ISO-CLEAN 500 Rev.B ได้รับการติดตั้งวงจร Noise Filter คุณภาพสูง เช่นเดียวกับที่พบได้กับเครื่องกรองไฟของ Magnet ตระกูล NFC (Noise Free) เต้ารับชุดนี้จึงเป็นรูปแบบ "High Power Filtered" ที่ได้รับการกรองมลภาวะทางไฟฟ้า เท่ากับว่า นอกจากเต้ารับ Isolated Output แล้ว เราจะรับอานิสงส์จากกระบวนการ "ลดทอนมลภาวะทางไฟฟ้า" เพิ่มขึ้นอีก จากเต้ารับ High Power Filtered นี้... และศักยภาพก็ไม่ธรรมดาเสียด้วย


ประโยชน์จากประเด็นการปรับปรุง ISO-CLEAN 500 สู่ Rev.B ข้างต้น ยังไม่หมดเพียงเท่านี้... จากมาตรฐานเต้ารับที่ติดตั้งเพิ่มมาให้ใหม่ อันเป็นรูปแบบ Multi-standard (จากปลั๊ก National สีแดง) จึงให้ความหลากหลายในการรองรับรูปแบบหัวปลั๊กของอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายมาตรฐาน (จากหลายประเทศที่มา) รวมถึงมาตรฐานปลั๊กไฟที่ทาง มอก. เพิ่งบังคับใช้เองด้วย (TIS166-2549) เต้ารับรูปแบบนี้จึงให้ความสะดวกในแง่การเสียบต่อร่วมกับปลั๊กไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าร้อยพ่อพันธุ์แม่ หลากหลายมาตรฐานที่มีในประเทศไทยได้ดีกว่า แม้ความมันคงในการเสียบต่อจะไม่มากเท่ากับมาตรฐานปลั๊กไฟรูปแบบเฉพาะของประเทศอื่นก็ตามที... อย่างไรก็ดีในเต้ารับเอาต์พุตอื่น ๆ ของ ISO-CLEAN 500 ยังคงรูปแบบเต้ารับ Type A/B (มาตรฐานของ US/JPN) เอาไว้ ซึ่งหากใช้งานกับสายไฟที่มีมาตรฐานหัวปลั๊กแบบเดียวกัน จะให้ความมั่นคงในการเสียบต่อมากกว่า แต่คงต้องซื้อสายไฟมาเปลี่ยนเอาเองทีหลัง หรือหาจากอุปกรณ์ที่นำเข้ามาเป็นพิเศษ เพราะสายไฟ Type A/B มิใช่มาตรฐานที่ มอก. รับรอง (มาตรฐานของ มอก. คือ TIS166-2549)
หมายเหตุ: รายละเอียดเบื้องต้น เกี่ยวกับมาตรฐานปลั๊กไฟ และรูปแบบที่สามารถใช้งานกับเต้ารับ Multi-standard สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อีกหนึ่งจุดที่เพิ่มเติมเข้ามา คือ สวิทช์ปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบกราวด์ ซึ่งทางผู้ผลิตแนะนำว่า หากใช้งานในพื้นที่ที่มีระบบสายดินไม่สมบูรณ์ (ไม่มีสายดิน) ให้เปลี่ยนมาที่ตำแหน่ง Unbalanced (ดังนั้นตำแหน่งในการใช้งานปกติ คือ Balanced)
ถัดลงมาด้านล่าง จะเห็นตำแหน่งของฟิวส์หลัก (Main) เมื่อรวมกับฟิวส์ย่อยซึ่งประจำตำแหน่งเต้ารับเอาต์พุตทั้ง 3 รวมจำนวนฟิวส์ทั้งหมดเป็น 4 จุด... จะเห็นว่าทาง Magnet ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในประเด็นการป้องกัน การใช้กระแสไฟฟ้าเกินกำหนด ค่อนข้างมาก ซึ่งผลของการใช้กระแสเกินกำหนดอาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟช็อต อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย และอาจลามไปถึงอัคคีภัยหากประมาท และไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ อย่างไรก็ดีสำหรับผู้ใช้ ที่จริงจังกับคุณภาพภาพของภาพและเสียงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ควรพิจารณาให้ความสำคัญกับคุณภาพฟิวส์เหล่านี้ด้วย (นอกเหนือจากความปลอดภัยที่จะได้รับ) การอัพเกรดไปใช้ฟิวส์ออดิโอเกรดที่มีคุณภาพดีกว่าที่ผู้ผลิตให้มา ก็จะส่งผลลัพธ์ที่น่าสนใจขึ้นอีกไม่น้อยจากเครื่องกรองไฟนี้ จากเดิมที่ทำได้น่าสนใจอยู่แล้ว


ไฟแสดงสถานะทางไฟฟ้าและการทำงานของระบบ (AC Status) ของเครื่องกรองไฟ Magnet ที่มีความสำคัญต่อการใช้งานอยู่ไม่น้อย แต่จุดหนึ่งที่แตกต่างจาก CPS-8SE คือ ISO-CLEAN 500 ไม่มีไฟเตือนสถานะความผิดปกติทางแรงดันไฟฟ้า (Abnormal Voltage) และไม่มีเสียงเตือน (Alarm) ดังนั้นผู้ใช้อาจต้องทำการระแวดระวังเอง เพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าอันละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายจากปัญหาไฟตก ไฟเกิน โดยอาจสังเกตุจากสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ แต่เหตุผิดปกติทางไฟฟ้าลักษณะนี้ คงมิใช่จะเกิดขึ้นบ่อย ๆ
หมายเหตุ: รายละเอียดความหมายของไฟแสดงสถานะ AC Status สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางคุณสมบัติทั่วไป ในด้านอื่น ๆ ระหว่าง CPS-8(SE) และ ISO-CLEAN 500 Rev.B สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้

เปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่าง Magnet CPS-8 และ ISO-CLEAN 500 Rev.B
    CPS-8 ISO-CLEAN 500
(Rev.B)
AC Status Ground Check
  Phase Check
  Abnormal Voltage  
  Voltage Alarm  
Receptacles * Isolated   1
(AC Power Output)     (500W)**
  Filtered 3 1
      (1600W)**
  Non-Filtered 1 1
    (2500W)*** (2000W)**
  IEC Inlet
Audio Grade
(SE Version)
Spec Grade
(Upgradeable)
Noise 20KHz -34dB -30dB
Attenuation**** 50KHz -51dB -50dB
  100KHz -70dB -80dB
Special Surge Protection
Dimensions Width 90 282
(mm) Height 44 102
  Deep 510 350
  Weight (kg) 3.25 12

หมายเหตุ:
- * จำนวนเต้ารับ 1 ชุด เสียบได้ 2 อุปกรณ์ไฟฟ้า
- ** โหลดกำลังไฟฟ้ารวมสูงสุดที่รับได้ สำหรับเอาต์พุตแต่ละแบบ - ข้อมูลอ้างอิงจากผู้ผลิต
- *** โหลดกำลังไฟฟ้ารวมสูงสุด (Filtered + Non-Filtered) - ข้อมูลอ้างอิงจากผู้ผลิต
- **** ข้อมูลอ้างอิงจากผู้ผลิต

น้ำหนักของ ISO-CLEAN 500 Rev.B ที่มากกว่า CPS-8(SE) เกือบ 4 เท่า ส่วนใหญ่คือน้ำหนักของ Isolation Transformer แน่นอนว่าน้ำหนักขนาดนี้ คงจะยกหิ้วไปไหนต่อไหนลำบากสักหน่อย แต่คงไม่มีใครแบกเครื่องกรองไฟแบบนี้ไปไหนกันบ่อย ๆ

จำนวนปลั๊กเต้ารับรวมของ ISO-CLEAN 500 Rev.B แม้จะน้อยกว่า CPS-8(SE) แต่ด้วยศักยภาพพิเศษ จากจุดเด่นที่เพิ่มเติมเข้ามา สร้างผลลัพธ์อันเกี่ยวเนื่องกับประสิทธิภาพการจัดการสัญญาณรบกวนทางระบบไฟฟ้าได้โดดเด่นยิ่งขึ้น ศักยภาพพิเศษที่ว่านี้คืออะไร เชิญทัศนาได้ในหน้าถัดไปครับ...


Tags:
 • AC Line RF EMI interference
 • Isolated Output
 • Toroidal Balanced Isolation Transformer
 • Line Conditioner
 • Balance-Unbalance Ground Switch
 • High Power Filtered
 • 575x200 Award 2018-2019.jpg
 • denonbanner.jpg
 • 575x200-Vader-shop-now.gif
 • LCD575.jpg
 • 575x200-Vader-shop-now.gif
 • 575x200 Award 2018-2019.jpg
 • Banner_polk_TL1600-01.jpg
 
  
 
 
 
   

OTHER REVIEWS