• Polkmagnifimini_lcdshop.png
 • 980x200-Vader-shop-now.gif
 • 980x200 Award 2018-2019.jpg
 • 980x200-Streamming-App.gif

Review

ชานม

Reviewer

สถานีพลังสะอาด III - ขจัดปัญหาโฮมเธียเตอร์ 4 ด้าน... เพื่อความมั่นคงทางพลังงาน? รีวิว Magnet IRG-2000

อัพเดทเมื่อ : 2018-07-11 16:19:23

อ่าน : 47139 ตอบ : 0

Balanced ISO-Regulation Line Conditioner
Magnet IRG-2000
ขจัดปัญหาโฮมเธียเตอร์ 4 ด้าน...
เพื่อความมั่นคงทางพลังงาน?เมื่อพูดถึงเครื่องกรองไฟ (Power Line Conditioner) หน้าที่หลักคงต้องเป็นตามชื่อ คือ ไม่พ้นเรื่องของการป้องกันการรบกวนทางไฟฟ้าในรูปแบบของ "สัญญาณรบกวน (AC Line Noise)" แต่ถ้าว่ากันตามตรง ในแง่ของการควบคุม คุณภาพไฟฟ้า (สำหรับเครื่องเสียง และโฮมเธียเตอร์) มิได้มีแต่เฉพาะเรื่องของสัญญาณรบกวนเพียงอย่างเดียว สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมาก คงไม่มีใครปฏิเสธหากจะบอกว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่สุด คือ "เสถียรภาพทางไฟฟ้า"


Electricity Distribution - ภาพรวมการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าจากฝ่ายผลิต ถึงผู้ใช้ (US Standard)
ภาพประกอบจาก https://portlandwiki.org/Green_industry
เสถียรภาพทางไฟฟ้า หมายถึงอะไร? พื้นฐานของเสถียรภาพทางไฟฟ้าที่ดี เริ่มจาก การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และคงที่ ในเชิงคุณภาพ หากการจ่ายพลังงานไฟฟ้าไม่มีความต่อเนื่อง หรือส่งมาแบบขาดๆ เกินๆ คงเป็นการยากที่อุปกรณ์ไฟฟ้าจะทำงานได้อย่างราบรื่น หนำซ้ำการทำงานอาจติดๆ ขัดๆ หากเกิดบ่อยครั้งเข้า สุดท้ายอาจสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบถาวรเลยก็ได้

เรื่องของเสถียรภาพทางไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด แต่บ่อยครั้งเราอาจละเลย หรือมิได้ให้ความสำคัญเท่าใดนัก เพราะเชื่อว่าภาระในการทำให้แหล่งจ่ายไฟฟ้ามีเสถียรภาพ คือ หน้าที่ของ "การไฟฟ้าฯ" ซึ่งไม่ใช่แนวคิดที่ผิด เพราะไฟฟ้าถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เราควรจะได้รับจากรัฐ... นั่นเป็นอุดมคติ แต่คงปฏิเสธมิได้ว่า ด้วยตัวแปรหลายอย่าง เส้นทางจากแหล่งผลิต ผ่านสายไฟ ไปยังสถานีย่อย กว่าจะมาถึงบ้านเรา รวมระยะทางอันยาวไกลมีกี่ตัวแปรบ้าง? และสิ่งที่ทำให้ตัวแปรเหล่านั้นเปลี่ยนผัน อาจจะส่งผลให้เราได้สิทธิ์ตามอุดมคตินั้นไม่เท่าเทียมกัน

สังเกตได้จากการประสบปัญหาทางไฟฟ้าต่างๆ มากบ้าง น้อยบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก หรือแม้แต่ไฟดับ! แน่นอนว่ารวมถึงต้นเหตุที่ไม่คาดฝัน ซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิด แต่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปัญหาจากอุบัติเหตุ รถบรรทุกชนเสาไฟฟ้า กิ่งไม้พาดทับสายไฟ ฟ้าผ่า หม้อแปลงระเบิด หรือแม้แต่การมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กิจการห้างร้าน เพื่อนบ้าน มาขอร่วมแชร์ใช้ไฟฟ้าในละแวกเดียวกัน ซึ่งไม่แน่ว่าจะมีส่วนทำให้คุณภาพไฟฟ้าแย่ลงด้วยหรือไม่ แต่ที่คาดไม่ถึง เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ คือ มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านของเราเองที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือกำลังจะหมดสภาพ ก็ก่อให้เกิดปัญหาเสถียรภาพทางไฟฟ้าได้เช่นเดียวกัน!
ประเด็นที่กล่าวมานี้ คงจะโทษการไฟฟ้าฯ อย่างเดียวไม่ได้ คนใช้ไฟฟ้าคงต้องดูแลตัวเองด้วย... อย่างไรก็ดี บัดนี้เรามีอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยปรับปรุงเสถียรภาพทางไฟฟ้า บางด้าน โดยเฉพาะเมื่อใช้งานร่วมกับซิสเต็มเครื่องเสียง และโฮมเธียเตอร์ จากผู้ผลิตที่คนไทยคุ้นเคยกันดี คือ MagnetMagnet IRG-2000 ถือว่าอยู่ในหมวดเครื่องกรองไฟ แต่สิ่งที่ผู้ใช้จะได้รับมากกว่าแค่เครื่องกรองไฟตัวถังขนาดบิ๊กเบิ้มดูมั่นคงดี และรองรับโหลดกระแสได้สูงขึ้นแล้ว ประเด็นหนึ่งที่ถูกผนวกรวมเข้ามา คือ การควบคุมเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางแรงดันไฟฟ้า (Voltage Regulator/Stabilizer)...

IRG น่าจะย่อมาจาก Isolated + Regulated คือ การผนวกรวมระบบกรองสัญญาณรบกวนโดยใช้ Isolation Transformer (ร่วมกับวงจร Noise Fivlter อื่นๆ) กับ ระบบควบคุมสภาวะแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ (Automatic Voltage Regulator) ประเด็นหลังนี้ คือ อรรถประโยชน์เพื่อเพิ่มเสถียรภาพให้กับแหล่งจ่ายไฟ ในเชิงการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้มีระดับแรงดัน (AC Voltage) คงที่ ต่อเนื่อง แต่มิใช่่เพียงเท่านี้ เมื่อพิจารณาอรรถประโยชน์ของ IRG-2000 อย่างถี่ถ้วน จะพบว่าให้ถึง 4 ด้าน คือ ขยาย ลดทอน ควบคุม และปกป้อง!


ขยาย
คือ Magnet IRG-2000 ทำหน้าที่ดังเช่นศูนย์กระจายแหล่งจ่ายไฟฟ้า (เต้ารับ) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการขยับขยาย เพิ่มเติมจำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ามาในระบบ (ซึ่งในที่นี้ คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบเครื่องเสียง และโฮมเธียเตอร์) รองรับการใช้งานพร้อมกันได้สูงสุดถึง 12 อุปกรณ์ จุดนี้จะเห็นผลมาก ในกรณีที่ผู้ใช้มิได้เผื่อจำนวนเต้ารับผนังในตำแหน่งใช้งาน ให้เพียงพอกับจำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องใช้ในระบบ

ลดทอน
คือ Magnet IRG-2000 สามารถลดทอนสัญญาณรบกวน (Noise) ต่างๆ ที่ปะปนเข้ามากับระบบไฟฟ้า ซึ่งการรบกวนนี้ จะลดทอนศักยภาพการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าลง นั่นย่อมจะส่งผลไปถึงประเด็นอันละเอียดอ่อน อย่างเรื่องของการถ่ายทอดคุณภาพของภาพ และเสียง วิธีการลดทอนสัญญาณรบกวนที่ติดตั้งอยู่ภายใน IRG-2000 แบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือ In-line Noise Filter Circuit คุณภาพสูง และเทคนิคการลดทอนสัญญาณรบกวนจาก Isolation Transformer

หมายเหตุ: แนวคิดการผนวกรวมการกรองไฟ 2 ลักษณะเข้าด้วยกัน จะคล้ายคลึงกับเครื่องกรองไฟของ Magnet ในตระกูล ISO-CLEAN แต่ IRG มีศักยภาพสูงขึ้นไปอีกขั้น (รายละเอียดของระบบกรองสัญญาณรบกวน โดยใช้ Isolation Transformer สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก ที่นี่)

ควบคุม
คือ Magnet IRG-2000 มอบเสถียรภาพให้กับระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ ปกติมาตรฐานการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยทั่วไปจะออกแบบให้อุปกรณ์ฯ สามารถทนแรงดันไฟฟ้า (Voltage) ได้สูง หรือต่ำกว่าย่านที่กำหนดได้ราว +/- 5% โดยไม่เกิดความเสียหาย ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่เกินกว่านั้น ย่อมเกิดปัญหาแก่ตัวอุปกรณ์ได้ การมอบเสถียรภาพจาก IRG-2000 ในที่นี้ คือ "การควบคุมสภาวะแรงดันไฟฟ้าให้คงที่" สามารถกำหนด Output Voltage ได้ 2 ค่า เพื่อให้แม็ตช์กับมาตรฐานการอ้างอิงแรงดันไฟฟ้าในการทำงานของอุปกรณ์ คือ 220V หรือ 230V (ที่ความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 2%) จึงไร้อาการแรงดันวูบวาบ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องอาศัยความเที่ยงตรงก็จะทำงานได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกับอุปกรณ์ที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับแรงดัน เช่น อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบมอเตอร์ (Turntable, CD) และอุปกรณ์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ละเอียดอ่อนอื่นๆ ขณะเดียวกัน แนวทางนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับอุปกรณ์นั้นๆ ได้อีกด้วย โดยเฉพาะจากปัญหาการกระเพื่อมของระดับแรงดันแบบฉับพลัน

หมายเหตุ: ฟีเจอร์การควบคุมสภาวะแรงดันไฟฟ้าให้คงที่นี้ สำหรับเครื่องกรองไฟของ Magnet จะมีเฉพาะกับตระกูล IRG เท่านั้น ปัจจุบันมี 2 รุ่น คือ IRG-600 และ IRG-2000 จากข้อมูลของผู้ผลิตแจ้งว่า แม้ทั้ง 2 จะมีระบบ Regulated เหมือนกัน แต่ในเชิงเทคนิคแล้ว IRG-2000 เหนือกว่า จากความละเอียดของสเต็ปในการควบคุมระดับแรงดัน จึงให้ความที่ยงตรง และนิ่งกว่าอีกระดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับ IRG-600

ปกป้อง
คือ Magnet IRG-2000 ช่วยป้องกันอันตรายที่ไม่คาดฝันทางไฟฟ้า จากปัญหาไฟตก ไฟเกิน และไฟกระชาก ซึ่งบางกรณีอาจสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่อุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งนี้วงจรโปรเซสเซอร์ความเที่ยงตรงสูงภายใน IRG-2000 จะทำการตรวจสอบสภาวะทางไฟฟ้าตลอดเวลา หากเกิดปัญหาขึ้น ระบบป้องกันจะทำงานอย่างทันท่วงที (ตัดวงจร) จึงเปรียบเป็นปราการสำคัญที่ช่วยปกป้องอุปกรณ์เครื่องเสียง โฮมเธียเตอร์ ที่มีราคามิใช่น้อยๆ ให้ปลอดภัยจากอันตรายทางไฟฟ้าดังกล่าว และอาจยังผลไปถึงความปลอดภัยในทรัพย์สินอื่นๆ รวมไปถึงตัวผู้ใช้งานเองด้วย (ไม่ต้องเสียทรัพย์โดยใช่เหตุ จากอุบัติเหตุความเสียหายของอุปกรณ์)
"ระบบป้องกัน" ของ IRG-2000 จะทำงานโดยเริ่มจาก เมื่อตรวจพบความผิดปกติของแรงดัน คือ ไฟตก ต่ำกว่า 190V (แต่ไม่ตกเกินกว่า 185V) หรือไฟเกิน สูงกว่า 245V (แต่ไม่เกิน 250V) จะมีเสียงร้องเตือน หากแรงดันยังตกหรือเกินต่อเนื่องในช่วงดังกล่าว เป็นระยะเวลา 10 วินาที IRG-2000 จะทำการตัดการจ่ายไฟ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่อุปกรณ์

ในกรณีที่แรงดันไฟตก/เกิน แตะที่ช่วง 185V / 250V หรือกว่านั้น ถือเป็นช่วงอันตราย ระบบของ IRG-2000 จะตัดการจ่ายไฟทันที!

หมายเหตุ:
- ฟีเจอร์การป้องกันสภาวะแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ (ไฟตก-ไฟเกิน) สำหรับเครื่องกรองไฟของ Magnet จะมีเฉพาะกับตระกูล IRG สำหรับรุ่นอื่นๆ เช่น CPS จะเป็นระบบแจ้งเตือนความผิดปกติเท่านั้น ไม่มีระบบตัดการจ่ายกระแสไฟ

Magnet IRG-2000
เปรียบเทียบคุณสมบัติทั่วไปของ เครื่องกรองไฟ 3 รุ่น จาก Magnet
    CPS-8 ISO-CLEAN
500
(Rev.B)
IRG-2000
AC Status Ground Check
  Phase Check
  Abnormal Voltage Check  
(Over/Under)
  Voltage Alarm  
Receptacle* Voltage Regulator Output     2
(2000W)**
(AC Power Output) Isolated Output   1
(500W)**
 with Regulator
  Noise Filtered Output 3 1
(1600W)**
2
(2000W)**
  Non-Filtered Output 1
(2500W)***
1
(2000W)**
2
(2000W)**
  IEC Inlet Audio Grade
(SE Version)
Spec Grade
(Upgradeable)
Audio Grade
(Upgrade Version)
Special Over & Under
Voltage Protection
   
  Surge Protection
Dimensions Width 90 282
428
(mm) Height 44 102
196
  Deep 510 350
476
  Weight (kg) 3.25 12
38.9
 

หมายเหตุ:
- * จำนวนเต้ารับ 1 ชุด เสียบได้ 2 อุปกรณ์ไฟฟ้า
- ** โหลดกำลังไฟฟ้ารวมสูงสุดที่รับได้ สำหรับเอาต์พุตแต่ละแบบ - ข้อมูลอ้างอิงจากผู้ผลิต
- *** โหลดกำลังไฟฟ้ารวมสูงสุด (Filtered + Non-Filtered) - ข้อมูลอ้างอิงจากผู้ผลิต
Tags:
 • Power line conditioner
 • AC Line Noise
 • denonbanner.jpg
 • 575x200 Award 2018-2019.jpg
 • 575x200-Vader-shop-now.gif
 • 575x200-Vader-shop-now.gif
 • LCD575.jpg
 • 575x200 Award 2018-2019.jpg
 • Banner_polk_TL1600-01.jpg
 
  
 
 
 
   

OTHER REVIEWS